Piukids មានទីតាំងនៅArrábida Shopping, ហាង ១.៤៤, ១ ជាន់, ៤៤០០-៣៤៦ ក្នុងទីក្រុង Vila Nova de Gaia ។

ម៉ោងនៃការប្រតិបត្ដិការ
ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃសម្រាក៖ 10am - 11pm

ការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនិងទំនាក់ទំនង
ទូរស័ព្ទ៖ +៣៥១ ២២៧ ៦៦៦ ៥៧៥ / +៣៥១ ៩៦១ ៦២៥ ៣១៧