ចំការហ្វាសៀរីរ៉ាបារ៉ារ៉ូ

The Farmácia Moreira Barros ស្ថិតនៅឯ Rua de SãoRomão, º៥៧២ / / ឆោ (រង្វង់មូលម៉ាន់ឌិង) នៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃយ៉ាហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចំការតាសៀសួសសារ៉ាយគ្រុប។


ម៉ោងនៃការប្រតិបត្ដិការ
ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃសម្រាក - ៨ ព្រឹក - ១២ ព្រឹក


ការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនិងទំនាក់ទំនង
រ៉ៅឌឺសូរ៉ូរ៉ូម៉ាំង ៥៧២, អរ។ អរ។ ហូ - អរoundabout នៃ Maninhos
៤៤២៥-៥០០ ម៉ៃយ៉ា
ទូរស័ព្ទ: + 351 229 428 033